Bookmark and Share

אורי קדוש

 

אחרי 22 שנים...!

מה עכשיו, לאן הולכים. איך מתמודדים עם כל הרעלים???

עידן האינטרנט - זו התשובה, מחפשים סדנא ?

 

אבל אזו, ומי עומד מאחורי ?!

מחפשים ומחפשים ומוצאים סדנת מודעות של טלי.

קוראים, אבל עדיין לא יודעים ולא מבינים...מצלצלים ומהצד השני קול ונשמה, עדיין לא יודע

ולא מתאר איזו נשמה..הה הה...

מדברים ומדברים וקובעים פגישה. ..נפגשים וההרגשה כאילו לא נפגשנו רק לפני שעה ומחצה.

חוזר הביתה בהרגשה של רצון לעוד..אך עדיין לא סגור עם עצמי, מבולבל עדיין מ 22 שנים.

 

עוד פגישה וכאן ברור אני בסדנא..!!!

 

כרגיל ללא ציפיות על.....אופטימי חסר תקנה, ממפגש למפגש הרעלים מתפנים, הדברים

מתחילים להיות מובנים.

כל נושא הוא בעל משמעות, הן מהעבר הרחוק והן מהקרוב.

 

טלי תמיד במקום, ללא שום מעצורים.

 

פוגש אנשים רבים, לצערי ולצערם רובם אינם מודעים ואינם מבינים כי....

 

סיימנו פרק א' - הכל מאחוריי, בצורה הכי יפה.

פרק ב' - החיים יפים יותר מתמיד. אהבה חדשה - ממקום אחר, ממקום טוב יותר,

ולטלי פינה מאוד מאוד שמורה שם....