Bookmark and Share

עמית ד.

בחוויה שלי עברתי תהליך של הכרות מעמיקה עם עצמי. השבתי לעצמי חלקים שאבדו ונשכחו בדרך ואני מרגיש היום שאני מזוהה עם מי שאני. אני מרגיש שלם
התוצאה של התהליך שאני עובר מתבטאת בכל מה שאני עושה כיוון שאני נמצא במקום בוגר יותר ובשל יותר להכיל את עצמי ואת הסביבה. הפעולות והצעדים שאני נוקט נעשים באיכות טובה יותר מתוך מקום של בטחון ונוכחות
הדבר שמייחד את התהליך הזה והופך אותו עוצמתי יותר עבורי הוא העובדה שכל החומרים הם שלי, מתוך העולם הפנימי שלי, ממה שהרכיב את הפאזל של החיים שלי. בניגוד לשיטות ופילוסופיות אחרות בהם למדים שיטה לשיפור העצמי, כאן למדתי לקבל את עצמי ולהוציא את הכול מבפנים. זוהי תחושה נפלאה
כאן המקום להודות לטלי שבזכות הרגישות שלה, היכולות שלה והניסיון שלה בליווי תהליכים יכולתי לגלות את עצמי מחדש. היא האירה לי את הדרך אך אני צעדתי בה בעצמי, בקצב שלי. תודה לך שאת חלק מהחיים שלי. בעקבות התהליך שעברתי חיי מלאים, עשירים ומוארים יותר.

עמית.