Bookmark and Share

אהובה

בסדנה עברתי מחסור ביטחון - להחלטיות ,מפחד-  לתעוזה ומהתלבטויות, ייאוש ובלבול - להצלחה.

מילדה מפוחדת הפכתי לאישה החלטית ונאמנה לעצמה!

מהחלפת תפקידים עם ילדיי הפכתי לאמם באמת לראשונה !

למדתי להיות עם עצמי, להקשיב לגוף שלי – ללב ולעשות טוב לנשמה שלי !

 

תודה – טלי יקרה על כל מה שעשית בשבילי פשוט גידלת אותי, את חלק מהמשפחה שלי כעת !