Bookmark and Share

דודי ש.

הסדנה מלשון סדן בין הפטיש/טלי לסדן-החיים.

 

רצון לגלות מי הוא דודי מתחת לכל הקליפות, מה דודי רוצה באמת?

הסדנה למרות היותה מעמתת, היוותה תמיד כור היתוך לאהבה ומקום בטוח לחשוף ולהיחשף.

החברים בסדנה היוו שיקוף והרגשתי הזדהות לחזקה עם כולם.