Bookmark and Share

מסיכות בחיי.

 

בגילי המתקדם,  נותרתי ללא מסכות בחיי:

קליפות, נותרתי זכה, טהורה, חשופה מבפנים ומבחוץ.

 

ללא המסכות של חיי,

גיליתי טהר מידות, רגישות אין סופית,

יופי פנימי מלבלב, אהבה לחיים, לעצמי וליקיריי.

 

בלעדי המסכות,

התחלתי לחיות, ליהנות מחיי, לראות:

את עצמי, את סביבתי ובעיקר את המציאות כפי שהיא.

 

המסכות של חיי, שירתו אותי על מנת להגן על עצמי,

מפני משפחתי, מפני העולם, מפני אלימות,

מפני מוות והרס שקיים בחיים ובפרט בחיי הקודמים.

 

הלא זהו מחיר כבד לחיות חיים שלמים מבלי לדעת כי איננו בחיים,

אלא שורדים בלבד, הסרתן של המסכות, הינו תהליך מורכב ולא פשוט לרוב,

אך משתלם משום שהתוצר הוא גילוי של "העצמי" וריפוי מלא.

 

המסכה בחיינו משקפת את גילוי ה "אין" והסרתה משקפת את ה "יש" .

המסכה משקפת את השנאה לחיים, לעצמנו, לפחדים שבתוכנו,

הסרתה משקפת את בחירתנו בחיים באהבה שלנו לעצמנו.

המסכה בחיינו משקפת את המוות בחיינו,

והסרתה משקפת את עצמנו – יופי, אהבה, תקווה ואמונה בחיינו ובדרכנו.

 

חיים ללא מסכות אלו הם חיים ולא עוד מוות.


ממני באהבה,


טלי כנפי מטפלת אינטגרטיבית

 

www.spiralarose.co.il

יוצרת ומנחת סדנת "הבית הפנימי".