Bookmark and Share

טיפול אינטגרטיבי

מה הוא טיפול אינטגרטיבי

כמטפלת רב תחומית אינטגרטיבית בחרתי במונח טיפול הוליסטי – אינטגרטיבי על מנת לתאר את עבודתי. שנים של למידה והתפתחות מקצועית ואישית הובילו אותי לטפל באופן עמוק ורגיש, גמיש ויצירתי, אנליטי ומקצועי, ובהתייחס לכל מקרה לגופו.

הטיפול האינטגרטיבי משלב גישות קונבנציונאליות ואלטרנטיביות לבריאות ואיכות חיים – שיפור בריאות הגוף והנפש כמכלול אחד.

זוהי פסיכותרפיה המאחדת ומגיבה כראוי וביעילות לתהליך הרגשי המשתנה של האדם, ברמות התנהגותיות, קוגנטיביות ופיזיולוגיות של תפקוד, כמו גם בממד הרוחני של החיים.

מהות הטיפול

טיפול אינטגרטיבי מביא בחשבון צורות משתנות של התפקוד האנושי – בהיבט ההתנהגותי, הקוגניטיבי, ההתפתחותי והרגשי, מצבים משפחתיים והקפדה על הבריאות  כל אלו משפיעים יחד על ההערכה עצמית והקבלה העצמית.

טיפול אינטגרטיבי מוביל לתהליך עמוק ברמת התודעה, במהלכו נשיג הפחתת השימוש במנגנוני הגנה אשר מעכבים את הספונטניות ומגבילים את הגמישות המחשבתית והרגשית לפתרון בעיות .

הטיפול האינטגרטיבי מסייע לאנשים להתמודד עם בעיות היום יום באופן חדש נטול "הגנות" ונטול קיבעונות מחשבתיים ורגשיים.

המטרה של הטיפול האינטגרטיבי היא להקל על שלמות איכות ההוויה של האדם ותפקודו בכלל מבחינה נפשית, אישית וחברתית, תוך התחשבות ביכולות ובחולשות האישיות של כל אדם, ובאילוצים חיצוניים ופנימיים כאחד.

הטיפול מתבסס  על גישות חדשות ומתקדמות יותר, בתוך סביבה בטוחה של חדר הטיפולים.

כמטפלת, אני יוצאת מתוך הנחה כי לכל אדם יש את הגישה המתאימה לו והטיפול הנחוץ לו בזמנים שונים (ובמקומות שונים – בקצב המותאם לצרכיו).

אני נוהגת להסתייע בכלים שונים ומגוונים  כדי להביא את המטופל להתבונן בעצמו ולפתח מודעות עצמית ותובנות חדשות אשר יקדמו אותו קדימה.

כמטפלת אני שמה דגש רב על ערכו וקדושתו של קשר טיפולי, על מנת ליצור ריפוי פנימי והחלמה, בכל רמות התודעה.