Bookmark and Share

כמו ברחם-טיפול אישי ynet

הסיבה לשימוש ברחם, כאנלוגיה לחדר הטיפולים היא משום שבחדר הטיפולים מתרחשים דברים דומים וזהים למה שמתרחש לראשונה ברחם האם. גם בחדר הטיפולים, הסביבה מוגנת, תומכת, קשובה, מעניקה, רואה, אוהבת ומאפשרת למטופל להתפתח בדרך הנכונה והבריאה עבורו, יחד אם אותן עוצמות איתן הוא נולד. ניתנת למטופל הזכות להתפרק ולהתגבש מחדש, לבנות מערכות גופניות ונפשיות שלא היו בשימוש לאורך חייו. ניתנת לו הזכות לבחון, ללמוד, להאזין לתחושות ליבו וגופו כאחד. לעכל את חייו, את בחירותיו על מנת שיוכל להיוולד מחדש, ממש כמו תינוק שבוחר מתי הוא בשל לצאת לעולם.

לקריאת הכתבה היכנסו לקישור הבא:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4071550,00.html