Bookmark and Share

בגידה או הזנחה - YNET

יפה מבינה שכל חייה היא בגדה בעצמה ללא הרף ולכן אין פלא שהיא נבגדה בבגרותה. "מעולם לא הייתי ערה לכך שיש לי אחריות לסיבה שנבגדתי כל חיי. מעולם לא הנחו אותי לדאוג לצרכים האמיתיים שלי. רק עכשיו בחיי, אני לומדת לראשונה שפה חדשה בגילי המבוגר". לקריאת הכתבה היכנסות לקישור הבא:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3929002,00.html